kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobreAktualności


FOTOKATALITYCZNA KOSTKA BRUKOWA ekologiczna nowość
2011-09-14 19:35:31 / Komunikaty
   Betonowa kostka brukowa o właściwościach fotokatalitycznych jest nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokich walorach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Szczególne znaczenie takiej kostki widać w zastosowaniu jej jako nawierzchni drogowych i chodnikowych eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego.

Posiadanie certyfikatu TX Active®" jest prestiżową deklaracją producenta ZIEL-BRUK. MAKAREWICZ. Mówi ona o tym, że:
 - produkuje on ekologiczny materiał, spełniający wymogi ochrony człowieka i środowiska,
 - stosuje technologię wysokiego zaawansowania redukującą zanieczyszczenie powietrza,
 - produkowane elementy w znaczący sposób podnoszą jakość życia,
 - stosuje najlepszą praktykę wytwarzania produktów.

FOTOKATALITYCZNA KOSTKA BRUKOWA
Betonowa kostka brukowa o właściwościach fotokatalitycznych jest nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokich walorach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Szczególne znaczenie takiej kostki widać w zastosowaniu jej jako nawierzchni drogowych i chodnikowych eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Dzięki jej aktywnej powierzchni, uzyskujemy poprawę czystości powietrza, a tym samym wzrost jakości życia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin i smogu. Oprócz właściwości fotokatalitycznych, kostki brukowe na bazie cementu TioCem® charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi: wysoką wytrzymałością, niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością w obecności środków odladzających, co przekłada się na ich dłuższą trwałość. Świadczą o tym wyniki prac badawczych, a w szczególności wszystkie zrealizowane w ostatnich latach obiekty.
ZANIECZYSZCZENIA
Zanieczyszczenie powietrza spalinami jest jednym z największych współczesnych problemów ekologicznych, spowodowanym między innymi rosnącą z roku na rok ilością pojazdów. W dużych aglomeracjach miejskich intensywny ruch samochodowy zwiększa koncentrację zanieczyszczeń w powietrzu, dotyczy to przede wszystkim zawartości tlenków azotu NOx.
Tlenki azotu NOx są związkami wyjściowymi do tworzenia się ozonu, który może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Oddziaływanie ozonu, głównego składnika miejskiego smogu, wzmaga dolegliwości u osób z chorobami układu oddechowego oraz wywołuje problemy z oddychaniem u osób zdrowych.
OCZYSZCZANIE
Czy wiesz że? W procesie fotokatalizy trujące spaliny mogą być przekształcane w substancje nieszkodliwe dla zdrowia.
Wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła.
W produktach ZIEL-BRUK została zastosowana nowoczesna technologia TX Active z użyciem cementu TioCem®, który na drodze reakcji fotokatalitycznych usuwa zanieczyszczenia z powietrza.
TioCem® to szansa na poprawę jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich, która od dziś jest możliwa do zrealizowania!

Powierzchnia o wymiarach boiska piłkarskiego (7140 m2) z betonowej kostki brukowej wyprodukowana w technologii TX Active® może w ciągu roku oczyścić powietrze z NOx, które wyemitował samochód przejeżdżający 170 000 km rocznie.
Wartości średnie z 8-godzinnego pomiaru koncentracji NOx

TECHNOLOGIA
TX Active® opiera się na zastosowaniu substancji, która przyśpiesza naturalny rozkład zanieczyszczeń pod wpływem światła słonecznego. Technologia ta została opracowana i opatentowana przez firmę Italcementi. Materiały lub produkty w niej wykonane są zdolne do zmniejszania stężenia szkodliwych substancji w powietrzu oraz do zachowania pierwotnej estetyki tych wyrobów przez długi czas. Skuteczność tego rozwiązania została potwierdzona przez niezależne ośrodki badawcze (CNR, ARPA, IspraResearchCenter). Tylko produkty spełniające określone wymagania, dotyczące ekologii oraz ochrony człowieka i środowiska, mogą być oznaczone znakiem TX Active®. Cement wyprodukowany w tej technologii badany jest zgodnie z normą UNI 11259. Wyroby finalne są badane zgodnie z normą UNI 11247. TioCem® to wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3 pod wpływem światła. Dlatego efektywne stosowanie tego cementu dotyczy powierzchniowych warstw betonu. Powstające na powierzchni betonu jony nie są niebezpieczne dla zdrowia - wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które są spłukiwane przez deszcz.

Rys. Schemat redukcji tlenków azotu NOx przez aktywne fotokatalitycznie powierzchnie betonu zawierające cement TioCem®.
 
Beton samoczyszczący TioCem® ułatwia usuwanie zabrudzeń organicznych, gromadzących się na powierzchni betonowej. Samooczyszczanie jest związane z działaniem aktywowanego promieniowaniem UV dwutlenku tytanu TiO2, w efekcie którego zabrudzenia organiczne ulegają utlenianiu. Dodatkowo, powierzchnia betonowa zostaje pokryta cienkim filmem wodnym, tworzącym płaszczyznę poślizgu. Zapobiega to nawarstwianiu się zanieczyszczeń i umożliwia ich łatwe usuwanie podczas zraszania betonu wodą (np. podczas opadu deszczu).
CO ZYSKASZ
Kostka brukowa wykonana z takiego betonu zapewnia trwałe zachowanie walorów estetycznych przez specjalne właściwości „samooczyszczające”, uzyskane poprzez fotokatalityczną powierzchnię licową. Ważny jest również fakt, że taki produkt będzie aktywnie chronił środowisko dzięki redukcji niektórych związków z zanieczyszczonego powietrza, co wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców.
Samooczyszczanie
Możliwe jest uzyskanie kolorowego betonu (również białego) poprzez zastosowanie cementu TioCem®, który oprócz tego, że będzie bardzo mocny i trwały, zapewni również niezmienność barwy, dzięki swoim właściwościom "samooczyszczającym". Pomiary fotometryczne prowadzone na budynkach, gdzie taki beton został zastosowany pokazują, że mimo upływu lat zachowana jest pierwotna kolorystyka obiektu.
Zmniejszenie zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza
Zastosowanie kostki brukowej na bazie cementu TioCem® w projektach np. centrów handlowych, spowoduje zmniejszenie stężenia szkodliwych tlenków azotu NOx pochodzących z emisji transportowej w ich obszarze. Wpłynie to pozytywnie na jakość powietrza w otoczeniu tych budynków oraz na ich postrzeganie wśród klientów. Może też stanowić istotną korzyść dla miasta, w którym będzie znajdować się takie centrum – powstanie obiekt, który działa jak filtr oczyszczający powietrze. Dzięki obopólnej korzyści możliwe będzie łatwiejsze uzyskanie pozwolenia na budowę takiego obiektu.
Czyste powietrze
Zastosowanie cementu TioCem® ma szczególne znaczenie w obiektach budowlanych, eksploatowanych w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Z względu na działanie redukujące zanieczyszczenia w powietrzu i zabrudzenia powierzchni betonowych.
Zwiększenie bezpieczeństwa
Użycie białego betonu wykonanego w technologii TX Active®, oprócz efektów wizualnych i estetycznych, wspomaga również bezpieczeństwo. Beton z białego cementu pozostaje jasny nawet podczas deszczowej pogody. Ta jasność jest szczególnie ceniona ze względów bezpieczeństwa w transporcie drogowym, żegludze i na lotniskach.
Certyfikat ekologiczny
Zastosowanie cementu TioCem® umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów, które mogą przesądzić o końcowym wyniku audytu.
Przyjazne środowisku
Odpowiednie i świadome stosowanie innowacyjnych wyrobów na bazie cementu TioCem® może pozytywnie wpływać na otaczające środowisko naturalne. Dzięki swoim właściwościom wyroby takie wpisują się doskonale w strategię Zrównoważonego Rozwoju.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU TioCem®
zawiera aktywny fotokatalizator,
wysoka wytrzymałość wczesna,
wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
stabilne parametry jakościowe,
ü wysoki stopień białości – w przypadku cementu białego
 
Średnie parametry mechaniczne i fizyczne cementu TioCem®

Średnie parametry mechaniczne i fizyczne cementu TioCem® White

Wszystkie informacje zawarte w powyższej informacji pochodzą ze strony www.tiocem.pl za zgodą Górażdże Cement S.A.
Więcej szczegółów o dostępności i cenie pod numerami telefonów: 95 726 15 12
68 327 85 04


Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl