kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobreDOTACJE UNIJNE


Płoty, 29 stycznia 2018

Dofinansowanie projektu pt. "Rozwój eksportu dla innowacyjnych produktów ZIEL-BRUK Makarewicz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Krótki opis  projektu:  Firma ZIEL-BRUK Makarewicz Edward Makarewicz realizuje projekt  prezentując  na targach 2018-2019 innowacyjne produkty będące wynikiem działalności badawczo - rozwojowej firmy.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Płoty, 16.12.2015

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 3/2015 z dnia 09.12.2015r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą firmę:

P.W. "ROLTEX" Sp. z o.o– w zakresie zakupu przenośnika załadowczego lamelkowego, przenośnika łańcuchowego i przenośnika rolkowego.


---------------------------------------------------------------

I. Zapytanie ofertowe nr 3/2015 z dn. 09.12.2015r.


II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń wraz z montażem i dostawą w ramach projektu LRPO – Działanie 2.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem nowej technologii produkcji łupania i montażu płytek ściennych”.

 

1.  Zakup łupiarki do procesu badawczego technologii łupania – podawanie i odbieranie produktów     


a)      Szczegółowy opis zamówienia: 

Technologia podawania i odbierania płytek w procesie łupania:

Krok 1. Umieszczenie palet z półprefabrykatami przez operatora wózka widłowego na przenośnik załadowczy lamelkowy.

Krok 2. Samoczynne przemieszczenie palety z półprefabrykatami z przenośnika załadowczego lamelkowego na przenośnik łańcuchowy umieszczony na stole nożycowym,

Krok 3. Pobranie pojedynczo płytek z palety przez pracownika i położenie ich na taśmę łupiarki.

Krok 4. Samoczynne przemieszczenie przełupanych płytek ściennych z taśmy łupiarki na przenośnik grawitacyjny.

Krok 5. Transport przełupanych płytek przenośnikiem grawitacyjnym na stół pakowania w kartony.

 

Parametry zamawianych urządzeń:

·         Przenośnik załadowczy lamelkowy: długość ca. 8m, sterowany za pomocą 1 napędu, prędkość poruszania się taśmy przenośnika ok. 5 m / minutę, przenośnik powinien umożliwić przemieszczenie się jednoczesne 5  palet o maksymalnych wymiarach 120 x 100 cm i wadze ok. 1500 kg każda,

·         Przenośnik łańcuchowy grawitacyjny (bez napędu),

·         Przenośnik rolkowy o długości ca. 1,2m,

·         Inne urządzenia – akcesoria jak sawy, chwytaki, noże, szafy sterownicze itp. 


b)       Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2015r.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty.


Oferta powinna zawierać :

- opis techniczny zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: ploty@zielbruk.pl w terminie do 15.12.2015.

2. Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 16.12.2015r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zielbruk.pl


V. Ocena ofert


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena 90%

2. parametry techniczne 10%


VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.


---------------------------------------------------------

Płoty, 22.09.2015

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 2/2015 z dnia 01.09.2015
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w zakresie: zakup łupiarki do procesu badawczego technologii łupania  - podawania i odbierania produktów (robotyka), nie wybrano żadnej z nadesłanych ofert.


---------------------------------------------------------

Płoty, 08.09.2015

Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 2/2015 z dnia 01.09.2015
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą firmę:
Interno Sp. z o.o – w zakresie wdrożenia wyników B+R - zakup trzech form do produkcji.

----------------------------------------------------------

I Zapytanie ofertowe nr 2/2015 z dnia 01.09.2015r.

 


II Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wraz z montażem i dostawą w ramach projektu LRPO – Działanie 2.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem nowej technologii produkcji łupania i montażu płytek ściennych”.

 

1.       Wdrożenie wyników B+R – zakup 3 form do produkcji

 

a)     
Szczegółowy opis zamówienia: 

 

·         Forma kompatybilna z wibroprasą typu OMAG 140, wielkość blatu produkcyjnego: 1400x1100mm,

 

·         Forma 1: Płytka ścienna 124 x 65 x 40 mm,

 

·         Forma 2: Płytka ścienna „DIAMENT” 180 x 103.9 x 60 mm,

 

·         Forma 3: Płytka ścienna elewacyjna z pustką 390 x 95 x 190 mm,

 

 

 

Parametry techniczne, którym powinny odpowiadać formy:

 

·         Spasowanie na stronę 0,4÷0,5,

 

·         Twardość powierzchni zahartowanej:

 

- matryca 68 HRC,

 

- stopki stempla 62 HRC,

 

·         Głębokość powierzchni zahartowanej:

 

·         Matryca min. 68 HRC/1,5mm głębokości,

 

·         Stopki stempla min. 62 HRC/1,5 mm.

 

 

 

b)      Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2015r.

 

 

 

2.       Zakup łupiarki do procesu badawczego technologii łupania - podawanie i odbieranie produktów (robotyka)

 

 

 

a)     Szczegółowy opis zamówienia:

 

Technologia podawania i odbierania płytek w procesie łupania.

 

Krok 1.

 

Pobranie płytki lub płytek przez robota z palety i położenie na taśmę łupiarki. Czas jednego taktu łupania 2s.

 

Krok 2.

 

Pobranie przez drugiego robota przełupanych płytek z taśmy i ułożenie w pryzmy lub do kartonu.

 

 

 

b)     Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2015r.

 

 

 

III Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- opis techniczny zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

 

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

 

- posiadać datę sporządzenia,

 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV Miejsce oraz termin składania ofert.

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: ploty@zielbruk.pl w terminie do 07.09.2015r.

 

2. Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 08.09.2015r.,

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zielbruk.pl

 

 

 

V Ocena ofert.

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1. cena 90%

 

2. parametry techniczne 10%

 


VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


I Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 23.02.2015r.

 

Płoty, 08.04.2015


Informacja o wyborze oferty
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą firmę:
 

Rampf Formen Polska Sp. z o.o – w zakresie zakupu trzech form do wykonania prototypów płytek ściennych.

 

 

                                                                                                                           Płoty, 16.03.2015


Informacja o wyborze ofert w zapytaniach ofertowych nr 1 /2015 z dnia 23.02.2015r.
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następujące firmy:


1.       MEC Srl Loc –  w zakresie zakupu łupiarki do procesu badawczego prototypów płytek ściennych.

2.       Remei Polska sp. z o.o – w zakresie zakupu spryskiwacza do nanoszenia impregnatów i akrylów w procesie badawczym.

3.       Politechnika Wrocławska – w zakresie wykonania badań w celu opracowania innowacyjnej technologii montażu płytek ściennych.

4.       Betotest Polska Sp. z o.o. Laboratorium Budowlane – w zakresie badania zgodności prototypu produktów zgodnie z normą PNEN.

5.       MAT Usługi Informatyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa   – w zakresie zakupu specjalistycznego oprogramowania do projektowania w obszarze wzornictwa i układania nowych produktów.

6.       Kancelaria Prawno - Patentowego Agnieszka Gąsiorowska– w zakresie świadczenia usługi wsparcia w procedurze ochronnej wraz z przygotowaniem dokumentacji.

 

 

 

Wprowadzono zmianę do zapytania ofertowego nr 1/2015 z dn. 23.02.2015r.
 

 

- w punkcie II 1 a) dotyczącym zakupu 3 form do wykonania prototypów płytek ściennych

        1.       Zakup 3 form do wykonania prototypów płytek ściennych

 

 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

 

·         forma kompatybilna z wibroprasą typu OMAG 140/120,

 

·         forma 1 - Prostokąt płytek ściennych, 25x6,5x4 cm, 

 

·         forma 2 - Prostokąt płytek ściennych „łezka”, 18x12x4 cm,

 

·         forma 3 - Prostokąt płytek ściennych jaskółczy ogon, 38x4x6,5cm,

 

·         wielkość blatu produkcyjnego: 1400x1100mm,

 

·        ilość elementów na blacie produkcyjnym umożliwiająca umieszczenie jednej warstwy elementów na palecie transportowej o wymiarach 120x80cm.

 

 

 

Parametry techniczne którym powinny odpowiadać formy:

 

·         spasowanie na stronę 0,4÷0,5,

 

·         twardość powierzchni zahartowanej:

 

                               - matryca 68 HRC,

 

                               - stopki stempla 62 HRC,

 

·         głębokość powierzchni zahartowanej:

 

-matryca min. 68 HRC/1,5mm głębokości,

 

- stopki stempla min. 62 HRC/1,5 mm.

 

 

 

- w punkcie IV 2 zmienia się termin oceny oferty na zakup 3 form do wykonania prototypów płytek ściennych; ocena oferty zostanie dokonana w dniu 08.04.2015.

 


Pozostałe warunki zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 23.02.2015r. pozostają bez zmian.


II Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń wraz z montażem i dostawą oraz usług badawczo-rozwojowych w ramach projektu LRPO – Działanie 2.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem nowej technologii produkcji łupania i montażu płytek ściennych”.
 

1.       Zakup 3 form do wykonania prototypów płytek ściennych

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

·         Forma kompatybilna z wibroprasą typu OMAG 140

·         Forma 1 25x6,5x4,0cm (kształt: element prostokątny z mini jaskółczym ogonem) 

·         Forma 2 12x6,5x3,0cm (kształt: element prostokątny z mini jaskółczym ogonem)

·         Forma 3 38x6,5x4,0cm (kształt: element prostokątny z mini jaskółczym ogonem)

·         wielkość blatu produkcyjnego: 1400x1100mm

·         Forma do kostki brukowej składa się z:

- ramy formy z blachy odpornej na ściernie (z RA 2000)

- wkładu formy typu MONOBLOCK (R6+hartowanie piecowe)
- stempla w konstrukcji spawanej z przykręconymi, hartowanymi stopkami stempla,
- wersja DIAMOND to nasze najnowsze osiągnięcie, zwiększona twardość powierzchni z 63 HRC (wersja CSI) do 68 HRC, przez co zwiększa się żywotność formy o minimum 15-20%

·         Stemple: preferowane podgrzewane

Parametry techniczne regulatora mocy:

- Maksymalna moc całkowita 40 KW

- 2 niezależne obwody regulacji każdy po 20 KW

- 2 niezależne obwody sterowania każdy po 20 KW

- Zakres napięcia 400-600 Volt

- Pobór prądu max. 58 Amper

- Parametry techniczne urządzenia grzewczego: w zależności od wybranego produktu

- Czas nagrzewania: około 5-10minut

b) Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2015r.

                2.       Zakup łupiarki do procesu badawczego prototypów płytek ściennych
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia

      Dane techniczne podajnika:

·         Długość: 1550 mm

·         Szerokość: 200mm

·         Moc: 0,37kW

·         Możliwość łupania w poziomie

 

       Dane techniczne maszyny:

·         Siła łamania: 15 ton

·         Szerokość noża: 400mm

·         Ilość narzędzi: 5+5

·         Ruch dostosowawczy noża: 2mm + 2mm

·         Długość materiału do łamania: min.50mm – max.450mm

·         Szerokość materiału do łamania: min.50mm-max.200mm

·         Wysokość materiału do łamania: min.40mm – max. 200mm

·         Moc: 4 KW

·         Napięcie: 400V-50Hz

·         Uwzględnić urządzenie do podawania i odbioru płytek

b)      Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2015r.

                3.       Zakup spryskiwaczy do nanoszenia impregnatów i akrylów w procesie badawczym.
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

·         Szerokość nawierzchni natryskowej ca 1450mm, szerokość urządzenia 1400mm

·         Ilość dysz: zależnie od szybkości przesuwu i i ilości nanoszonej substancji, założenie podstawowe to 6 dysz 11002 SS lub podobne, ilość substancji to ca 30-150 ML/QM.

·         Możliwy natrysk aż do krawędzi elementu

·         Czytnik optyczny światła odbitego/czujnik radarowy: do włączania i wyłączania natrysku, dzięki temu pokrywana jest tylko powierzchnia betonu.

·         Stojak spryskiwacza – stabilna konstrukcja o podstawienia na posadzce hali. Ustawienie stojaka poprzez 4 ruchome stopy.

b)      Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2015r.

                4.       Zakup badania w celu opracowania innowacyjnej technologii montażu.
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

Wykonanie specjalistycznych badań/prób odnośnie przyczepności i trwałości zamontowanych płytek na powierzchni ścian.

b)      Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2015r.

                5.       Zakup badania zgodności prototypu produktów zgodnie z normą PNEN.
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

Wykonanie badań laboratoryjnych: Wstępnych Badań Typów dla 3 rodzajów płytek elewacyjnych

b)      Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2015r.

                6.       Zakup specjalistycznego oprogramowania do opracowania wzornictwa i układania nowych produktów.
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

·         Nazwa programu: AutoCad 2015

·         Producent: Autodesk

·         Wersja językowa: polska

·         Ilość stanowisk: 3

b)      Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2015

      7.       Wdrożenie wyników prac B+R – zakup form do produkcji przebadanych wyrobów – szt. 3.

 

Zapytanie ofertowe na formy zostanie ogłoszone po przeprowadzeniu badań.

                8.       Zakup usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej – dokumentacja.
 

a)      Szczegółowy opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia wynalazku.

b)      Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2015r.
 

III Opis sposobu przygotowania oferty.
 

Oferta powinna zawierać :

- opis techniczny zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: ploty@zielbruk.pl

2. Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 16.03.2015r., a poz. 7 w dniu 15.08.2015r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zielbruk.pl

V Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. cena 90%

2. parametry techniczne 10%

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.
 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 

Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl