kostka brukowa
Ziel-bruk
Nasze produkty

Do pobraniaNowości/Promocje
Certyfikaty

Rzetelna firma

TX    Fair play

Nasze dobrePARAMETRY TECHNICZNE


DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Firma ZIEL-BRUK deklaruje zgodnośc produkowanych wyrobów z następującymi dokumentami:

 

  • Kostka brukowa - PN-EN 1338:2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”.
  • Płyty brukowe, ażurowe – PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań”.
  • Krawężniki i obrzeża,  płyty ściekowe – PN-EN 1340:2004 :Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.
  • Elementy małej architektury (palisady, gazony, bloczki, bloki schodowe) – PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty betonowe. Elementy małej archotektury i elementy ogrodowe”.
  • Elementy systemów ogrodzeniowych


WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni kostek brukowych mogą występować naloty wapienne tzw. wykwity. Powstawanie wykwitów na powierzchni jest procesem naturalnym wynikającym z procesów chemicznych i należy je odnieść do nieuniknionych nadwyżek wapnia w betonie. Wykwity powstają, gdy w prefabrykacie wyzwala się gaszone wapno podczas odparowywania wody na powierzchni i tam wiąże z dwutlenkiem węgla z powietrza, tworząc trudno rozpuszczalny nalot wapienny (węglan wapniowy).
Intensywność powstawania wykwitów zależy od składu chemicznego cementu, warunków dojrzewania betonu, intensywności deszczu i śniegu na stosy zmagazynowanej kostki. Z reguły w okresie do 1 roku wykwity są wymywane przez wpływy atmosferyczne i wygląd nawierzchni kostki brukowej wraca do stanu naturalnego. Zjawisko występowania wykwitów nie ma wpływu na właściwości techniczne betonu i nie podlega reklamacji.

ODCHYLENIA W KOLORYSTYCE

Wyroby tego samego koloru mogą charakteryzować się odchyleniami w kolorystyce. Może to być spowodowane przez wiek betonu (różne daty produkcji), niejednorodność składników betonu (różne kolory cementu i kruszyw), warunki technologiczne (różnica temperatur). Podczas użytkowania różnice w kolorze wyrównują się. Aby zminimalizować te odchylenia zalecamy układanie kostki brukowej jednocześnie z kilku palet.

 

Copyright by ZIEL-BRUK 2015                                                                                                                                               Projektowanie stron www - MediaSoft.net.pl